KAHVE MOLASI

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM

İşsizlik, ekonomisinin yapısı ne olursa olsun gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerin en büyük problemidir. İşsizliğin artık sadece ekonomik boyutunun değil, sosyal boyutunun da en az ekonomik boyutu kadar önemli olduğu kabul edilmektedir.
Ülkemizde yüksek nüfus artışı, sermaye birikimi yetersizliği, kamu ve özel sektör yatırımlarının yeterince arttırılamaması, yabancı sermaye yetersizliği, işgücü niteliğinin modern sanayi ihtiyaçlarına uygun olmaması, mesleki eğitim-işgücü piyasası arasındaki uyumsuzluk, hızlı teknolojik değişmeler gibi nedenlerle, Türkiye’de istihdam sorununun boyutları artmaktadır.
İşsizliğin azaltılması için istihdam yaratmak kuşkusuz ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru. Dünyada on işten dokuzunun özel sektör tarafından arz edildiği düşünüldüğünde özel sektörün istihdam yaratmaktaki rolü daha iyi anlaşılmaktadır. Burada devlete düşen görev ise uygun yatırım ortamını sağlayarak büyüme için özel sektörün önünün açılmasına ön ayak olmak, neden yeterince düzgün iş olmadığını analiz etmek ve bu tür işlerin artması için engellerin ortadan kaldırmaktır.
Biz de tam bu bağlamda firmamız adına sorunun çözümüne bir nebzede olsa katkıda bulunmak amacı ile İşkur işbirliği ile ortak işbaşı eğitim projeleri düzenleyerek onlarca işsiz ve vasıfsız insanımıza iş daha da önemlisi meslek kazandırmak kaygısı ile hareket ediyoruz.Geride bıraktığımız 2019 yılında 100 den fazla işsiz insanımızı projeler kapsamında sektöre kazandırdığımız gibi 2020 yılı başlangıcı itibarı ile projelere devam ederek 27 kişiyi daha iş sahibi yaptık.İmkanlar el verdiği ölçüde bu çalışmalara devam edeceğiz.
Yeni istihdam kapılarının oluşturularak işsizliğin azaltılması, devletin teşviki ve özel sektörün gayreti ile başarılacaktır.İnsanımızın çalışarak evine ekmek götürdüğü, işsizliğin minumum seviyelere indirildiği en önemliside istihdamın sürdürülebilir olduğu bir gelecek hepimizin ortak temennisidir.

SOSYAL MEDYA